اسامی محلات مسکونی ومناطق کشاورزی( قدیم ) روستای خنگمحلّات  کشاورزی روستای خنگ:

- دهن کاریز

- باغ مَدِحسن حاجی

- باغ مَدِ اکبرو

- آسیاب سالار(آبی)

- باغ رمضو (رمضان)

- حایط کربلایی ابراهیم

- باغ منزل کربلایی حسن خون

 – زنپر(zanbpar)

- باغ (کَلیگ بُر) کربلایی علی اکبر

- باغ استالی

- باغچه مختار

- پوزه حایط

 – بند سیدجعفر

- باغ منزل مسلم

 – باغ منزل زینل مندالی (دادرس)

- سرآب

- سرآسیاب

- تخته لکه

- پی مسجد

- بندان

- پی خرمنای میرزایی

- سراستخر

- می هوک (mihowk)

- باغ خواجه

- باغ ملکی

- باغ حاجی حسن محمد صالح

- شیب زرشکی

- تخته آتش کار

-  شو رنگ ( show rang) شبرنگ

- باغ مُدِ حسین حاجی(محمدحسین حاجی)

- مسجد خواجه

 – حمام ستاره خانم

 –  چخ پایو (چاه پایاب)

– سرای بُقر کَبلَه بِرَم (باقر کربلایی ابراهیم)

 – بندان پیش مزار

- مزار درویش حسین گرگانی (گورکانی)

– باغ صدر الدین

-  کوچه باغ ملکی

– باغ اسماعیل ساربان

- باغ نوروزان

 – قلعه کهنه پایین ده

– آسیاب کهنه

– خرمنای میرزایی

-  استخر کهنه

 – باغ حاجی حسن

- باغ خواجه

- باغ علی زِ رگی (زیرگی)

– کوچه شاه مراد

– شیب زرشکی

– باغ جعفر

- باغ گرمه

– تخته آتشکار

- باغ میرزا

 – باغ صغری محمد بیک

 – باغ مختار

– باغ بُقری (باقری)

– قلعه  شُورنگ (شبرنگ )

– باغ آقاجعفر

– باغ ملا عبدالله

– باغ  مُسلِمو (مسلم ها)

- باغ زینلو (زیتل ها)

– باغ شیخ

– شیرنگ

– بندان پایین

- قلعه سرپشت

محلات مناطق مسکونی روستا:

دم ده

– آسیاب بادی

– لون کربلایی ابراهیم

– کوره های چغندر پزی (کیشته پزی)

- سرای اسماعیل بیک

– سرا و آغال ( آغل) تقی

– سرای حاجی گدا

-  لون های شاهی یعقوب

- چهار راه کربلایی سیدجعفر

- سر آب کربلایی آقا

- خرمنای گندم پاک کنی

- تخت امین

- کوچه حمام

- داشگری ملکی (گوزه گری)

- درخت توت سخایی (همراه درخت های عناب وبادام وقفی)

- کوچه ملا اسدالله

- سر آب حاجی محمد (صباغی)

- سر آب کربلایی حسین کربلایی عباس

- سرای شاه مراد

- په وال (آغل) گله

- لون مختار

- چخ پَه یُو  حاجی حسن

- لون علی اکبر بیک

- سرای کربلایی برات

- لون های په وال گله

- پاتوی (بی جو) بی بی جان

- مسجد محله

- سر آب محله

- لون اسدالله بیک

- لون الهی (محمد علی عبدالله)

- سرای کربلایی نجف

- سه راه کفاشی ها

- منزل وقفی حاجی ادهم

- کوچه زینل ها

- میدان پای درخت

- مسجد جامع

- حسینیه

- منزل صغری مد بیک (محمد بیک)

- منزل حاجی بیک قدیم

- منزل حاجی محمد حسین اصفهانی

- غسالخانه

- آسیاب کهنه

- قلعه قدیم

- راه نوده یا (کشمان)

اسامی رود خانه ها:

-  رود شاه تگ

– رود تگ زنو

 – رود تگ درخشی

 – رود تگ چهکندی

- رود تگ باری

 – رود تگ چاهها

اسامی قنوات: کاریز سر – کاریز استخر کهنه – کاریز حاجی حسن – قنات چاه خُنگی – قنات کلاته آقا – قنات چشمه گنبد – قنات چشمه زمانه

تهیه کننده: علی اصغر علیمقدم فرزند مرحوم حسین رییس شورای اسلامی روستای خنگ  تابستان1394نویسنده :moslem|دانستنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ