مسلم بیک نایبراپورت ۹ شهر شوال المکرم ۱۳۳۳
غلام بیک وکیل (برادر مسلم بیک نایب) دیروز اظهار می داشت که پنج روز قبل در رویخت مقارن غروب آفتاب، عده ای سواری در سربلندی نزدیک قریه مزبور دیده شدند.
ملاّی رویخت اظهار داشت باید بزنیم این سوارها را معاودت دهیم، من مانع شدم و خودم رفته از سوراخ دیوار باغی که به آنها نزدیک بود و از محاذی آنجا می گذشتند به دقت ملاحظه نموده و آنها را شمردم، دو نفر صاحب منصب بودند که یکی از آنها کلاه ایرانی با نشان داشت و دومی کلاه فرنگی لبه دار داشت و یکصد و پنجاه نفر سوار با لباسهای مختلف و کلاههای نمدی بلند مثل شیرازیها و بعضی کلاههای پوست و غالب آنها (باصطلاح طهران پستک) که جلیقه مانندی است روی لباس پوشیده و به سینه آنها فشنگ نصب بود و عقب سر آنها یکصد و یک رأس قاطر که تمام صندوقهای بسته بار آنها بود.
از فی مابین رویخت و خنگ به طرف درخش رفتند.
[امضا:] فتح اللّه [حاشیه بالا:] نمره ۴۳۶ - ۳۰ اسد ۱۲۹۴ - ۱۰ شوال ۱۳۳۳نویسنده :moslem|خواندنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ