آیا میدانید زرشک.......؟آیا میدانید زرشک.......؟

 

آیا میدانید 98 درصد زرشک کشور در استان خراسان جنوبی تولیدمیگردد؟

- آیا میدانید زرشک بی دانه محصول انحصاری و اختصاصی خراسان جنوبی است؟

- آیا میدانید در دوره مصر باستان فراعنه از زرشک مخلوط با تخم رازیانه به منظور درمان طاعون استفاده میکردند؟

- آیا میدانید زرشک دستگاه گوارش را تنظیم میکند ، صفرابر و مسهل است ، کبد را پاک و تقویت میکند ، سوء هاضمه را از بین میبرد و بی اشتهایی را برطرف میکند؟

- آیا میدانید زرشک و عناب استان به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم از گمرکات دیگر استان ها صادر میگردد؟

- آیا میدانید عناب افزایش دهنده ایمنی بدن ، ضدحساسیت و آرام بخش است؟نویسنده :moslem|دانستنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ