مختصری از پیشینهٔ تاریخی روستای خنگپیشینهٔ تاریخی روستای خُنگ+سند :

خُنگ یا خنج  یا هُنگ در فارسی باستان به معنای گوشه و بیغوله بوده‌است . خنج را در اصل «خُنگ» یا «هُنگ» به ضم خاء و سکون نون گاف فارسی به معنی کَُنج و گوشه نوشته شده‌است. بررسی اسناد تاریخی درمورد آرامگاه درویش حسین گرگانی وهمچنین سنگ نوشته مسجد خواجه وبقایای آسیاب های آبی وبادی درشمال وجنوب وتپیه های قسمت شرقی روستا نشان از سابقه تمدنی وهوش وذکاوت مردم و بقایای گورستانهای بسیار قدیمی درشمال غرب وهمچنین جنوب روستا و قبرهایی که علایم آن مربوط به قبل از دوره اسلامی است  گویای سابقه چند هزار ساله سکونت در این روستا میباشد.

براساس این سندبسیار مهم  تاریخ بنای ( مسجد خواجه ) مربوط  به دوره شاه عباس دوم صفوی (1052 تا 1076 ه.ق) قریب به  370 سال قبل میباشد که بدست فردی بنام خواجه جلال الد ین محمد ولد خواجه محمد مومن خنگی ساخته شده است. باتوجه به مجاورت و شکل معماری واتصال بنا های مسجد و چخ پایو (چاه پای آب) احتمال همزمانی ساخت این دو بنا بسیار محتمل میباشد.  20/11/91نویسنده :moslem|دانستنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ