کاغذباد


کاغذباد یا بادبادک‌بازی یکی از بازی‌های محلی و بومی قدیم خراسان است که در برخی مناطق از جمله روستای خُنگ رواج داشته است.
کاغذباد را با نی خیزران و کاغذهای تهیه شده از سریشُم یا پوست خیلی نازک حیوانات می ساختند و یک نخ بلند هم برای هدایتش به آن وصل می‌کردند و کودکان روی بام خانه‌ها به بازی و مسابقه می‌پرداختند.
این بازی از اوایل پهلوی کم کم رو به فراموشی سپرده شد تا ساخت بادبادک های محلی هم مانند بسیار داشته های فرهنگمان از خاطر باشندگان برود.نویسنده :moslemzade|فرهنگ Ùˆ آداب Ùˆ رسوم | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ