سند وقف يك طاقه (60فنجان) آب قنوات خنگ به همراه زمین و منازل ومتعلقات آن توسط مرحوم حاج ادهم1181 ه.ق 256 سال قبلسند وقف يك طاقه (60فنجان) آب قنوات خنگ  به همراه زمین و منازل ومتعلقات آن توسط زنده ياد مرحوم حاج ادهم  ابن حاجي محمدزمان الغوري ابن حاجي محمد شريف قايني الغوري در يازدهم جمادي الاول سال  1181 هجري قمري 256  سال قبل براي مشاهده تصوير سند با كيفيت بالاتر روي تصوير كليك نماييد.لازم به توضيح است كه : موقوفات مذكور در حال حاضر موجود و وعوايد آن زير نظر سازمان اوقاف مصرف ومنزل مرحوم حاجي ادهم نيز در كوچه اي كه قبلا به همين نام مشهور و فعلا" به نام شهيد امين خدايي نامگذاري شده ، بازسازي وتحت عنوان خانه عالم در اختيار روحاني محل مي باشد.
ضمنا" اولاد مرحوم حاجي ادهم نيز از محترمين روستاي القور ميباشند كه بخش قابل توجهي از اسناد واطلاعات فوق را در اختيار اين سايت قرار داده اند كه بدينوسيله ضمن آرزوي سلامتي وموفقيت از زحمات آنان تشكر وقدر داني بعمل مي آيد.

 لطفا" براي شادي روح  مرحوم حاج ادهم و والدين او وهمه خيرين و واقفين و بويژه خيرين روستاي خنگ صلوات  بفرستيد وفاتحه بخوانيد.
نویسنده :moslemzade|خبرها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ