آرامگاه درویش حسین گرگانی در روستای خنگ باقدمت 530 ساله+سنددرویش حسین گرگانی ارعرفاء وزهاد برجسته ،اهل هرات ومقیم خنگ بوده ودر اواخر دوران گورکانی (حدود 900 ه. ق ودرحدود پانصد وسی سال قبل )وبنقل از مرحوم آیتی درکتاب گلستان همزمان با علي بن ياسرحسامي قهستاني مشهور به حسامی (صاحب تاریخ حسامی) می زیسته که ازنحوه زندگی وتاریخ دقیق فوت او اطلاع دیگری در دست نیست.

درکتاب بهارستان چنین آمده است:

درویش حسین گرگانی ....... حسامی نامی اورا بدینگونه تذکر داشته است .عابد وزاهد وسالک ناسک،مرشد حقانی، درویش حسین گرگانی،که   زمان ما به وجود شریفش مزین است.

عارفی عالمی است ربانی         ثانی اثنین شیخ خرقانی

حالیا مثل اوعزیزی نیست         گنج قارون برش پشیزی نیست

بسکه در انزوا همی کوشد        خواهد از خویش خویش راپوشد

اقامتش در قریه خنگ وربخت است . اهل هرات ، وارباب بلوکات بدان ذات مرضیه الصفات درمقام ارادت واعتقادند.همواره کوکبش سعید ودولت فقرش برمزید باد.

ساختمان آرامگاه مرحوم درویش حسین گرگانی در حد دو اتاق مفروش، درغرب روستای خنگ ودر دامنه کوه مشهور به قراول خانه واقع ودرسالهای اخیر به همت یک بانوی علاقه مند (کربلایی مرضیه مسلم زاده)  و با استفاده از کمکها و نذورات محدود مردمی بصورت غیر اصولی مرمت شده و اکثرا" محل مراجعه علاقه مندان و برگزاری جلسات دعا و روضه خوانی اهالی بویژه جوانان  و بانوان روستا میباشد.نویسنده :moslem|دانستنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ