درویش حسین گرگانی (قرن نهم ه.ش)درویش حسین گرگانی ارعرفاء وزهاد برجسته ،اهل هرات ومقیم خنگ بوده ودر اواخر دوران گورکانی (حدود 900 ه. ق ودرحدود پانصد وسی سال قبل )وبنقل از مرحوم آیتی درکتاب گلستان همزمان با علي بن ياسرحسامي قهستاني مشهور به حسامی (صاحب تاریخ حسامی) می زیسته که ازنحوه زندگی وتاریخ دقیق فوت او اطلاع دیگری در دست نیست.

درکتاب بهارستان چنین آمده است:

حسامی نامی اورا بدینگونه تذکر داشته است .عابد وزاهد وسالک ناسک،مرشد حقانی، درویش حسین گرگانی،که  زمان ما به وجود شریفش مزین است.

عارفی عالمی است ربانی         ثانی اثنین شیخ خرقانی

حالیا مثل اوعزیزی نیست         گنج قارون برش پشیزی نیست

بسکه در انزوا همی کوشد        خواهد از خویش خویش راپوشد

اقامتش در قریه خنگ و ربخت است . اهل هرات ، و ارباب بلوکات بدان ذات مرضیه الصفات در مقام ارادت واعتقادند.همواره کوکبش سعید و دولت فقرش برمزید باد.

ساختمان آرامگاه مرحوم درویش حسین گرگانی در حد دو اتاق مفروش، درغرب روستای خنگ ودر دامنه کوه مشهور به «قراول خانه» واقع و درسالهای اخیر به همت یک بانوی علاقه مند «زینب مسلم زاده» و با استفاده ازکمکها و نذورات محدود مردمی بصورت غیر اصولی مرمت شده واکثرا" محل مراجعه علاقه مندان وبرگزاری جلسات دعا و روضه خوانی اهالی بویژه جوانان  و بانوان روستا میباشد.

اخیرا در تاریخ 92/12/6  باغ مجاور مزار توسط یک بانوی خیر و نیکوکار  بنام کلثوم بوشادی واگذار و وقف این مزار شده است.نویسنده :moslem|مشاهیر خُنگ | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ