عنوان خبربازديد جهانگردان اروپايي از اماكن ناريخي و ديدني وجاذبه هاي گردشگري روستاي خُنگ به همراه عكس
(شاخه: خبرها)
ارسال شده توسط moslemzade
جمعه 2 بهمن 1394 - 00:02:52


امروز پنجشنبه اول بهمن ماه 94 تعداد  ده نفر از اتباع كشور هلند از اماكن تاريخي ومذهبي وديگر جاذبه هاي گردشگري روستاي خُنگ ديدن نمودند.

گردشگران هلندي ضمن بازديد از مساجد ، قنوات ، بقاياي آسياب هاي آبي و بادي، همچنين باغها ومزارع با شيوه معماري ، شرايط زندگي ، محصولات كشاورزي وصنايع دستي و ديگر ديدني هاي روستا آشنا و ناهار را مهمان سفره خُنگي ها بودند.

گردشگران همچنين با آداب ورسوم وشيوه پخت نان و آشپزي  و محصولات كشاورزي و ديگر جاذبه هاي زندگي مردم روستا آشنا و درپايان ضمن اظهارخورسندي و عالي توصيف نمودن ديدني ها وجذابيت هاي گردشگري روستاي خُنگ از مهمان نوازي و صميميت مردم و علي الخصوص ميزبانان خود رئيس واعضاء شوراي اسلامي روستا  نيز قدر داني و سپاسگزاري نمودند.

سايت خنگ شريف به نمايندگي ازهمه خنگ دوستان، از ابتكار عمل و زحمات شوراي اسلامي ودست اندركاران اين برنامه جالب تشكر وقدر داني مي نمايد. 

این خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.144 )