عنوان خبرتصاویری از مراسم راهپیمایی سالمندان روستای خُنگ به مناسبت 8 مهر ماه روز جهانی سالمندان
(شاخه: دیدنیها)
ارسال شده توسط moslem
جمعه 26 مهر 1392 - 23:18:20
ببا تشکر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مسئولان درمانگاه ومرکز بهداشتی درمانی روستای خُنگ بخاطر برگزاری این مراسم با ارزش وهمچنین آقای بهزاد زراعت که زحمت تهیه وارسال عکس هارا متحمل گردیده اند.

خبر مرتبط:http://hlt.bums.ac.ir/PrintPage.aspx?Page_=dorsaetoolsnewsm&PageID=411&PageIDF=0&lang=1&tempname=hlt&sub=22
این خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.34 )