عنوان خبرمسجد خواجه در روستای خُنگ با 370 سال قدمت+سند :
(شاخه: دانستنی ها)
ارسال شده توسط moslem
چهارشنبه 18 بهمن 1391 - 00:06:34


براساس این سند تاریخ بنای ( مسجد خواجه ) مربوط  به دوره شاه عباس دوم صفوی (1052 تا 1076 ه.ق) قریب به  370 سال قبل میباشد که بدست فردی بنام خواجه جلال الد ین محمد ولد خواجه محمد مومن خُنگی ساخته شده است. باتوجه به مجاورت و شکل معماری واتصال بنا های مسجد و راه آب زیر آن چخ پایو (چاه پای آب) با کاربری وضو خانه همزمانی ساخت این دو بنا بسیار محتمل میباشد. لازم به توضیح است قبل از اجرای طرح شبکه آب رسانی روستا علاوه بر وضوحانه آب شرب شیرین وگوارا مورد نیاز اهالی نیز اغلب از محل همین آب راه ( چخ پایو) تامین می شده که بصورت کاملا" بهداشتی ودر تابستان ها بسیار خنک وزمستانها گرم ومطبوع می باشد.

این خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.4 )