عنوان خبرملا محمد حسین ابن مرحوم ملامحمد حسن الخُنگی القاینی الخراسانی (قرن دوازدهم ه.ق)
(شاخه: مشاهیر خُنگ)
ارسال شده توسط moslemzade
دوشنبه 26 اسفند 1392 - 06:03:05


براساس سند معتبر ذیل این فرد  از خوشنویسان وکاتبان قرآن ،و در سال 1282 هجری قمری 154 سال قبل اهل ومقیم  روستای خنگ  بوده است. 

ملاحظه وتامل در آثار و اسناد به یادگار مانده از این شخصیت بزرگ خود گویای جایگاه ومقام علمی ومعنوی این فرد می باشد . 
تصویر زیر مربوط به صفحه آخر  قرآن مکتوب  ملا محمد حسین و همچنین تاریخ کتابت آن می باشد  


 
این خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.73 )