« بهارستان» کتابی خواندنی در معرفی تاریخ و رجال بیرجند و قاینات+(دانلود کامل کتاب)


کتاب بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قهستان ، از مشهورترین آثار آیت الله محمد حسین آیتی گازاری از محققان، مجتهدان، شاعران و مورخان قرن چهاردهم هجری در بیرجند می باشد. این کتاب مشتمل بر چهار مقاله است.

مقاله اول در ذکر اسامی قُری و قصبات و مزایای بلوکات، مقاله دوم درباره اوضاع مُلکی و سیاسی و امور واقعه قهستان ازعهد ملوک ساسانی تا دولت قاجاریه، مقاله سوم در مورد اماکن متبرکه و بقاع شریفه و مقاله چهارم درخصوص تراجم رجال و بزرگان قهستان از امرای عظام، وزرای والا مقام، علمای اعلام و  شعرای شیرین سخن می باشد که به شرحی از خود مولف خاتمه یافته است.

شرح حال مختصری نیز از عارف وعالم ربانی مرحوم درویش حسین گرگانی اهل هرات ومقیم و مدفون در قریه خُنگ در صفحه 221 و همچنین مرحوم روبُختی قهستانی در صفحه 171 این کتاب مذکور می باشد.

کتاب بهارستان در سال ۱۳۲۷ در تهران چاپ شده است. چاپ دوم آن نیز در ۱۳۷۱ شمسی با نظارت استاد احمدی بیرجندی در مشهد چاپ و منتشر گردیده است.

جهت دانلود این کتاب 432 صفحه ای بر روی لینک مقابل  کلیک نمایید                          دانلودنویسنده :moslem|خواندنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ