عكس هاي يادگاري سال 1348 از دبستان خاقاني خُنگ


اين عكس ها ي قديمي توسط يكي از معلمان قديم دبستان خاقاني خنگ آقاي طالبي از شهرستان اردبيل ارسال نموده اند.


از جناب آقاي مهدي طالبي فرزند استاد ارجمند آقاي طالبي بخاطر قبول زحمت ارسال عكس ها سپاسگزاري مينماييم. براي پدر بزرگوارشان هم از در گاه خداوند طول عمر همراه با سلامت وعافيت آرزو مي كنيم.

نویسنده :moslemzade|خواندنی ها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ