تصاویری از مراسم راهپیمایی سالمندان روستای خُنگ به مناسبت 8 مهر ماه روز جهانی سالمندان

ببا تشکر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مسئولان درمانگاه ومرکز بهداشتی درمانی روستای خُنگ بخاطر برگزاری این مراسم با ارزش وهمچنین آقای بهزاد زراعت که زحمت تهیه وارسال عکس هارا متحمل گردیده اند.

خبر مرتبط:http://hlt.bums.ac.ir/PrintPage.aspx?Page_=dorsaetoolsnewsm&PageID=411&PageIDF=0&lang=1&tempname=hlt&sub=22نویسنده :moslem|دیدنیها | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ